Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2017/NĐ-CP, theo đó, Nghị định quy định du doan xs trực tuyến một số nội dung cụ thể đối với công tác báo cáo tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Nghị định số 122/2017/NĐ-CP bên cạnh những quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số nói chung còn có những nội dung quy định rõ ràng việc xác định doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương..                                       .

Cụ thể tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua các máy đầu cuối: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phát sinh tại từng điểm đầu cuối đăng ký bán vé xổ số tự chọn số điện toán theo địa giới hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết với Vietlott tại từng chi nhánh  địa điểm bán vé của doanh nghiệp phát hành trên địa bàn.

Đối với phương thức phân phối vé xổ số tự chọn thông qua điện thoại và Internet thì doanh thu được xác định theo nơi khách hàng đăng ký địa bàn tham gia dự thưởng hoặc đăng ký mã số dự thưởng theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Vietlott có nghĩa vụ kê khai  nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo các sắc thuế, Vietlott thực hiện phân bổ từng khoản thuế thu nhập phải nộp tại ngân sách địa phương theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thực tế phát sinh trên mỗi địa bàn.

.                            .  .

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/05/2023

Đồng thời thực hiện nộp hồ sơ kê khai và khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp về trụ sở chính. Vietlott thực hiện phân bổ thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại ngân sách địa phương theo quy định của Chính phủchi tiết như sau: Thuế thu nhập cá nhân với thù lao chi trả cho đại lý xổ số tự chọn số điện toán, thực hiện phân bổ theo các địa bàn nơi đại lý xổ số tự chọn số điện toán phát sinh thu nhập tính thuế; thuế thu nhập cá nhân của khách hàng trúng thưởng xo so hôm nay Vietlott thực hiện phân bổ theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đăng kí tham gia dự thưởng theo phương thức phân phối thông qua mạng điện thoại di động hoặc Internet và nơi bán vé xổ số tự chọn số điện toán theo phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối.

Trường hợp khoản lợi nhuận còn lại ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp nộp tại ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định trên thì Vietlott thực hiện kê khai về trụ sở kinh doanh  phân bổ cho ngân sách địa phương theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thực tế phát sinh trên mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. du doan ket qua xo so

Xem thêm bài: Vietlott Phát Hành Xổ Số Quay Nhanh Trên Điện Thoại Bingo18